Archief

Korte Meditatie        God grijpt in

Ter voorbereiding op het komend Paasfeest

 

Prachtig is wat de engel tot de vrouwen zegt op de paasmorgen (zij zijn op zoek naar Jezus): Hij is hier niet, want Hij is opgewekt. Korter kan het Paasevangelie niet worden verwoord. Uitgerekend daar waar de mensen Jezus begraven hebben, wordt gezegd : Hij is hier niet. Nota bene op de plek, die extra was bewaakt en verzegeld door…….mensen. Pasen betekent: God grijpt in. Zijn ja doorbreekt het neen van de mensen. Vandaar de paniek allerwege in de paasverhalen. Op deze daad van de Eeuwige is niemand berekend. Geen  doodgewone sterveling. Wij kunnen dit niet wisselen.

Albert Schweitzer schreef eens: Wie door afstomping niet meer in staat is andermans lijden te delen, kan ook niet betrokken zijn bij het geluk van die ander.

Heeft Jezus dat juist niet gedaan? Leed gedragen omwille van ons geluk?

Heet juist daarom de vrijdag van zijn dood niet Goede! Vrijdag? Hoe verschillend de Paasverhalen ook zijn, één boodschap hebben zij alle gemeen: Jezus is de Levende. Daarom is sinds Pasen ons doen en denken niet tevergeefs, althans wanneer het met Jezus –de Levende- gericht is op het delen van het lijden van onze medemens en gericht is op het geluk van de ander. 

 

Onbekend
van www.passagevrouwen.nl

meditatie

Het lentegevoel
De lucht is wat grijzig
Maar wonderlijk.. wijzig
En als toverslag uit de grond
Weer mijn eerste sneeuwvlokje vond
Teder en wibbelend zijn kopje
Welcom ..prachtig sneeuwklokje
Wat tweifelend om te groeien
Zich volmaakt uit te bloeien
Trillend en rillend nog wat teer
Zie ik ..steeds weer! meer en meer
De aankomst van wat beter weer
Samen smeltend een natuur ontmoeting
De aankomst van een lente begroeting
Het vloeiend en glooiend zich ontspand
En de lente binnen kort ontvangt.

 

 

De betovering van stille kou
heeft ons doen verrassen.
Ineens is de wereld wit en verstild
alsof het tot ons roept:
ervaar mijn schoonheid
en alsof het op deze manier
om aandacht gilt...
Kijk nou, zie nou.
Elk detail, elk klein element
maakt zich zichtbaar
en besef in deze stille wereld
hoe groots de schepping,
en hoe klein als mens
je eigenlijk bent...
Stap in de wereld vol kristallen,
heel voorzichtig
en ruik de geur van winterpracht
geniet voor de betovering
wordt verbroken
en er opnieuw een grauwe
winterdag wacht...

Resie Wientjes, Groenlo  

Kerstfeest 2017 - Het licht schijn in de duisternis.

Licht. Het is een woord dat heel goed past bij de geboorte van Christus. Maar het is niet zo dat de geboorte van Christus een gebeuren is van louter licht! En het is ook niet zo dat dit licht het duister als sneeuw voor de zon doet verdwijnen. Alsof er na de komst van dit licht nooit meer duister zal worden!
Nee, zo is het niet. Je ziet het nog wel eens in tv-programma’s.
Als er iets van licht in je leven komt , door de komst van Jezus Christus,
dan verschijnt voorgoed de zon. Dan is alles rozengeur en maneschijn.

Maar wie in de zorgen zit ondergaat met Kerstfeest geen wonderbaarlijke verandering als bij toverslag. En als je leven bedreigd wordt door een kwade ziekte word je nu niet ineens als door een wonder beter.

En wat in ons eigen leven niet gebeurt, gebeurt ook niet om ons heen.
Nee, we horen in de kerstboodschap van het licht van gene zijde.

Van achter het duister komt het licht. En… je kunt er geen abonnement op nemen. Alleen als je het waagt met de woorden van het evangelie, alleen als je wilt geloven dat die woorden ook voor jou bedoeld zijn komt er iets van dat licht in het donker van je leven, in het donker om je heen.

Mensen die dat meemaakten zeggen soms: Het donker van mijn verdriet is er nog wel, maar af en toe is er een signaal dat er meer is dan alleen mijn verdriet.

Het licht van Christus. Het is er en het werkt. Het werkt in mensen die zelf leven vanuit dat licht. Die om je heen gaan staan en aandacht aan je schenken. In hen is het licht tastbaar en merkbaar geworden.
Ja, onze God heeft de strijd aangebonden met alles wat nacht en donker is.
Hij strijdt er tegen niet door te vechten met macht en geweld, maar door een licht aan te steken. Door een mensenkind te laten leven tussen de mensen.

Laten wij dan dit licht doorgeven aan elkaar, delen met elkaar, opdat het volop zal schijnen in onze omgeving.
Ieder apart is maar kleine lichtje, maar samen kunnen wij veel licht geven.
Ieder apart kan weinig doen om de wereld te verbeteren,  maar samen zijn we een grote macht.

Ik wens u allen Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2018.

Drs. Evert Akkerman

 

Heeft bidden nog zin?

Als we een gezonde maag hebben is onze maag geen probleem. Zodra onze maag ziek is, ontstaan er vraagtekens.
Zo is het ook met ons gebed.
Wanneer het verkeer met God goed is, stellen we de vraag niet of bidden wel zin heeft.
Dan ervaren we eenvoudigweg de kracht en de troost van het gebed.
Maar als het contact met God verbroken is, is het moeilijk antwoord te krijgen.
Bidden is trouwens niet hetzelfde als een verlanglijstje opsturen.
Jezus heeft voor ons misschien een ander verlanglijstje op het oog.
De urgentielijst voor het bidden heeft Jezus als volgt omschreven:
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel als op aarde.
En zonder de Heilige Geest redden wij het niet
En het “Amen”, het slot van een gebed, betekent niet: Klaar is Kees.
Zo van: Ik heb gebeden en nu maar wachten wat er van komt.
Nee “Amen” is: het zal waar en zeker zijn.
Wanneer we in vertrouwen bidden dan hebben van het begin af aan grond onder voeten.
Laat het daarna maar gerust aan God over.
In het ‘Amen’ prijzen wij niet onze eigen betrouwbaarheid, maar alleen Gods betrouwbaarheid.
Daarom: Bidden heeft wel degelijk zin, want er is een God die hoort. Maar Hij vervult niet al onze wensen, maar wel zijn beloften. Zijn Naam is dan ook JHWH d.w.z. Ik ben er bij. Altijd en overal. Wat een geruststelling!

Drs. Evert Akkerman

 

 

 

Vakantietijd

De tijd dat veel  mensen met vakantie gaan is weer aangebroken.

Een heerlijke tijd, want voor veel mensen is dit het signaal om het wat rustiger aan te gaan doen. Lekker weer, weinig vergaderingen. ’s Avonds barbecueën in de tuin. Depressieve gevoelens kunnen door de zonnestralen verdreven worden. Voor velen de kans om er een paar weken tussenuit te gaan. Voor de meeste mensen ook de mooiste tijd van het jaar.

Ook dichteres Nel  Benschop heeft misschien wel aan de vakantieperiode gedacht toen zij het gedicht Dagdroom dichtte.

Dagdroom

Ik kijk door ’t raam en zie de wolken drijven,
en ongewild gaan mijn gedachten mee
ver weg, ver weg. Ik wil hier niet blijven,
ik wil de bergen zien, de bossen en de zee;
‘k Wil dat de wind mijn haren zacht zal strelen,
en dat de zon mij als een minnaar kust;
Ik wil mijn tranen met de regen delen,
‘k wil dat de nacht naast mij op ’t kussen rust.
Ik wil alleen zijn met de stille bomen,
de bloemen storen mijn gedachten niet;
Ik wil de dromen van de bergen dromen,
en zingen in een juichend vogellied.
Ik wil gelukkig langs de paden zwerven,
ik wil vergeten al mijn grauw verdriet,
en eindelijk weer de stille rust verwerven
een kind van God te zijn – en anders niet……

Nel Benschop  in Een boom in de wind

Uitgave: Kok –Kampen – 1970

Drs. Evert Akkerman