Liturgisch Bloemschikken

De Commissie Liturgisch bloemschikken.

         
In de dienst vertelt een van de leden van de commissie
de uitleg van het bloemstuk.
Wij doen dit in de periode van Veertigdagentijd en Pasen.
Verder op de Eeuwigheidszondag, de adventsperiode en Kerst.

Wat is liturgisch bloemschikken?

Liturgisch bloemschikken is een mogelijkheid om in een
viering via bloemen en natuurlijke materialen een
aanvulling te zijn in de dienst.

Door het zien van het bloemstuk en de symboliek van de
bloemen, bijvoorbeeld door hun kleur of vorm of door hun
volksnaam (bv Judaspenning) is het mogelijk religieuze
thema`s aanschouwelijk te maken.

Een lezing of preek zie je als het ware in het liturgisch
bloemstuk terug.
Liturgische tafel  advent  en pasen