Meditatief

2019

Er is weer een nieuw jaar aangebroken .

En dan is het tijd om vooruit te kijken. Misschien wel met goede voornemens. Of zijn die inmiddels al weer gesneuveld? In ieder geval wensen we elkaar een gezegend nieuw jaar toe. Ja, elkaar een gezegend nieuw jaar toewensen. Want dat is altijd maar  weer afwachten. De ervaring vanuit het verleden leert dat dát niet altijd vanzelfsprekend is. “In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst”, zeggen we dan altijd.

Je kunt je inderdaad de vraag stellen: Wat staat ons te wachten in het komende jaar? Want we kunnen niet vooruit kijken en voorspellen!

En dat maakt onzeker. Maar aan de andere kant hebben we ons er maar bij neer te leggen. Zonder iets af te willen doen van onze eigen verantwoordelijkheid die we als mensen hebben! En dat is misschien ook wel het beste. En daarbij mogen we er wel aan toevoegen: de Heer zal er wel in voorzien. Zo is het tenslotte ook nog eens.

Zo mogen we het komende jaar dan ook tegemoet zien. De Heer heeft Zijn plan, ook voor dit jaar, al klaar liggen. En we zullen wel merken wat God van ons vraagt. Het doel van de reis door het leven is wel bekend. Dat doel is: De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan kun je je afvragen: Hoe lang duurt onze reis nog? Zijn we er al bijna of duurt het nog wel even? En hoe is onze houding tijdens de reis die voor ons ligt? Zetten we onze stoel nog even in ligstand of blijven we alert?

Dat zijn niet alleen onze vragen van nu hoor. Die vragen zijn er altijd al geweest.

Heel dikwijls wordt ons, christenen, dan voor de voeten geworpen: “Jullie wachten op de wederkomst van de HEER? Waar blijft Hij met al zijn beloften? Wij zien er nog weinig van?” Het is dan moeilijk om daar zo één, twee, drie een antwoord op te geven.

Maar als ik dan in mijn Bijbel lees dan krijg ik toch wel antwoorden op die vragen. Want, zegt de Bijbel, de Heer komt Zijn beloften echt wel na, hoor!

Psalm 90 zegt het zo: Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht.

Wij zijn vaak ongeduldig, maar de klok loopt bij God op een heel andere manier dan bij ons. Met andere woorden: De God van de beloften komt zijn beloften waar maken, al duurt het in onze ogen erg lang.

En dan nog dit. Niet wij wachten zozeer op God! Maar eerder wacht God op ons! Elke dag dat we leven op deze aarde, betekent voor God een enorm geduld en een wachten tot  wij ons bekeren. Ja, God wacht en dat is zijn geduld met ons.

Voor het komende jaar betekent dat: We krijgen weer een jaar waarin we geroepen worden te leven met God. Daar komt het op aan. Als we het komende jaar gespaard zullen worden en de Heer ook in het komende jaar niet terug zal komen, laten we dan die gegeven tijd gebruiken om met Hem te leven.

Genoeg werk te doen dus in het jaar van de Heer, het jaar 2019.

Maak gebruik van het geduld van God.
Drs. E. Akkerman-Emmen