Meditatief

 

Heeft bidden nog zin?

Als we een gezonde maag hebben is onze maag geen probleem. Zodra onze maag ziek is, ontstaan er vraagtekens.
Zo is het ook met ons gebed.
Wanneer het verkeer met God goed is, stellen we de vraag niet of bidden wel zin heeft.
Dan ervaren we eenvoudigweg de kracht en de troost van het gebed.
Maar als het contact met God verbroken is, is het moeilijk antwoord te krijgen.
Bidden is trouwens niet hetzelfde als een verlanglijstje opsturen.
Jezus heeft voor ons misschien een ander verlanglijstje op het oog.
De urgentielijst voor het bidden heeft Jezus als volgt omschreven:
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel als op aarde.
En zonder de Heilige Geest redden wij het niet
En het “Amen”, het slot van een gebed, betekent niet: Klaar is Kees.
Zo van: Ik heb gebeden en nu maar wachten wat er van komt.
Nee “Amen” is: het zal waar en zeker zijn.
Wanneer we in vertrouwen bidden dan hebben van het begin af aan grond onder voeten.
Laat het daarna maar gerust aan God over.
In het ‘Amen’ prijzen wij niet onze eigen betrouwbaarheid, maar alleen Gods betrouwbaarheid.
Daarom: Bidden heeft wel degelijk zin, want er is een God die hoort. Maar Hij vervult niet al onze wensen, maar wel zijn beloften. Zijn Naam is dan ook JHWH d.w.z. Ik ben er bij. Altijd en overal. Wat een geruststelling!

Drs. Evert Akkerman