Meditatief

Kerstfeest 2017 - Het licht schijn in de duisternis.

Licht. Het is een woord dat heel goed past bij de geboorte van Christus. Maar het is niet zo dat de geboorte van Christus een gebeuren is van louter licht! En het is ook niet zo dat dit licht het duister als sneeuw voor de zon doet verdwijnen. Alsof er na de komst van dit licht nooit meer duister zal worden!
Nee, zo is het niet. Je ziet het nog wel eens in tv-programma’s.
Als er iets van licht in je leven komt , door de komst van Jezus Christus,
dan verschijnt voorgoed de zon. Dan is alles rozengeur en maneschijn.

Maar wie in de zorgen zit ondergaat met Kerstfeest geen wonderbaarlijke verandering als bij toverslag. En als je leven bedreigd wordt door een kwade ziekte word je nu niet ineens als door een wonder beter.

En wat in ons eigen leven niet gebeurt, gebeurt ook niet om ons heen.
Nee, we horen in de kerstboodschap van het licht van gene zijde.

Van achter het duister komt het licht. En… je kunt er geen abonnement op nemen. Alleen als je het waagt met de woorden van het evangelie, alleen als je wilt geloven dat die woorden ook voor jou bedoeld zijn komt er iets van dat licht in het donker van je leven, in het donker om je heen.

Mensen die dat meemaakten zeggen soms: Het donker van mijn verdriet is er nog wel, maar af en toe is er een signaal dat er meer is dan alleen mijn verdriet.

Het licht van Christus. Het is er en het werkt. Het werkt in mensen die zelf leven vanuit dat licht. Die om je heen gaan staan en aandacht aan je schenken. In hen is het licht tastbaar en merkbaar geworden.
Ja, onze God heeft de strijd aangebonden met alles wat nacht en donker is.
Hij strijdt er tegen niet door te vechten met macht en geweld, maar door een licht aan te steken. Door een mensenkind te laten leven tussen de mensen.

Laten wij dan dit licht doorgeven aan elkaar, delen met elkaar, opdat het volop zal schijnen in onze omgeving.
Ieder apart is maar kleine lichtje, maar samen kunnen wij veel licht geven.
Ieder apart kan weinig doen om de wereld te verbeteren,  maar samen zijn we een grote macht.

Ik wens u allen Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2018.

Drs. Evert Akkerman