Identiteit

Wij zijn een Nederlands Hervormd Evangeliesatievereniging.  Wij hanteren de Heilige Schrift als het Woord van God en de belijdenis, met name de Apostolische Geloofsbelijdenis, als samenvatting van het geloof. 

De gemeente is niet gebonden aan een bepaalde dogmatiek en valt niet onder een kerkorde. Wel heeft de Vereniging eigen statuten. De gemeente is aangesloten bij de Bond van Evangelisatiën. Als Evangelisatievereniging heeft de gemeente niet een kerkenraad, maar een bestuur. Dat bestaat uit 5 tot 7 leden, ieder met een eigen taak en verantwoordelijkheid. Leden van de gemeente worden geacht een jaarlijkse financiële bijdrage te leveren.

Wij vormen een kleine maar levendige gemeente, met vele activiteiten voor de gemeenteopbouw. Onder andere door intensief onderling pastoraat, allerlei bijeenkomsten, gevarieerde kerkdiensten en zangavonden. Onze leden wonen in een wijde regio rondom Klazienaveen-Noord. Het ledenbestand omvat ongeveer 60 postadressen. In de erediensten wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken, de Evangelische Liedbundel en andere liedbundels.

 

Voor de geschiedenis van de Veenkerk: zie "historie".