Beamer

Bij zangdiensten, bijzondere diensten en soms in een gewone
eredienst worden de liederen door middel van een beamer
geprojecteerd op een scherm.

Er zijn 6 vrijwilligers die bij toerbeurt de beamer bedienen.

Coördinator : Mia de Bruin
arie-mia@hetnet.nl