Orde van dienst

Liturgie 14 januari 2018
Veenkerk – Klazienaveen-Noord
Aanvang dienst: 10.00 uur
Voorganger: Mevr. Mia de Bruin
Organist: Wessel Voorn

Orde van dienst: 14 januari 2018, Jezus als Prügelknabe

Lied vóór de dienst: NLB 377, vers 1, 2 en 4, Zoals ik ben
Welkom en  Afkondigingen
Zingen: Gez. 328, vers 1, 2 en 3, 
Stilte, Bemoediging en Groet en zingen: Klein Gloria
Zingen: Gez. 259, vers 1 en 2, 
Gebed
Zingen: ELB 362, vers 1, 2 en 4,
Gebed voor opening van het Woord
Eerste schriftlezing: Jesaja 49 : vers 3 èn 5 en 6.
Zingen: Laat, Heer, uw knecht in vrede gaan, vers 1, 2 en 3
Tweede schriftlezing: Johannes 1: 29 t/m 34
Zingen: ELB 275, vers 1,
Overdenking: Jezus als Prügelknabe
Orgelspel
Zingen: ELB 374, vers 1 en 2
Dienst der gebeden
Collecte
Zingen: ELB 125, vers 1 en 2
Zegen en zingen: Gez. 456, vers 3, Amen-amen-amen

 width=250