Orde van dienst

Liturgie zondag 18 maart 2018 Gezinsdienst
Biddag voor gewas en arbeid
Veenkerk – Klazienaveen-Noord
Aanvang 10.00 uur
Voorganger: Mevr. Mia de Bruin
Organist: Gerard Ziengs
M.m.v. Projectkoor
Organisatie: Commissie bijzondere diensten

Orde van dienst: 18 maart 2018, Blijf je afhankelijk voelen

Lied vóór de dienst: Bijeengeroepen uit onze huizen, vers 1 en 2
Welkom en  Afkondigingen
Zingen: Intochtslied: NLB 216, vers 1, 2 en 3, Dit is een morgen
Stilte, Bemoediging en Groet (Geen Klein Gloria!)
Zingen: ELB 162, vers 1, 2, 4, 8 en 9, O God van hemel zee en aard,
Gebed
Zingen: ELB 302, vers 1 t/m 4, Heer, ik kom tot U
Projectkoor: Here, leer ons bidden....
Gedicht: Biddag voor ons leven
Schriftlezing: Deuteronomium 8
Zingen: Gez. 350, vers 1 en 4, God die leven hebt gegeven in der aarde schoot.
Overdenking: Blijf je afhankelijk voelen
Zingen: ELB 459, vers 1 en 2, Lees je bijbel, bid elke dag
Geloofsbelijdenis (gesproken)
Projectkoor: Er is een God die hoort
Dienst der gebeden en Projectkoor: Onze Vader
Collecte
Zingen: Goddank, er is een Koning, vers 1 en 2
Zegen en zingen: NLB 425, vers 1, Vervuld van uw zegen (lied afsluiten met 1 x Amen)

 biddag