Orde van dienst

Liturgie voor zondag 19 november 2017
Veenkerk – Klazienaveen-Noord
Aanvang dienst: 10.00 uur
Voorganger: Mevr. Mia de Bruin
Organist: Gea Fictorie

Orde van dienst: Christus Koning

Lied vóór de dienst: Visioen van mensen, vers 1 en 2
Welkom en  Afkondigingen
Zingen: Intochtslied: Vrede voor jou, hier heen gekomen, vers 1, 2 en 3
Stilte, Bemoediging en Groet en zingen: ELB 254: Klein Gloria
Zingen: ELB nr. 411, vers 1 en 2,
Gebed
Zingen: Gez. 294, vers 1, 2, 4, en 6
Gebed voor opening van het Woord
Eerste schriftlezing: Ezechiël 34, vers 11-12 en vers 15 t/m 17.
Zingen: NLB 23C, vers 1, 2 en 5,
Tweede schriftlezing: Matteüs 25:31-46
Zingen: ELB 402, vers 1 t/m 6,
Overdenking: Christus Koning!
Zingen: ELB 422, vers 1 t/m 4,
Dienst der gebeden
Collecte
Zingen: Een instrument van God, vers 1, 2 en 3
Zegen:  afsluiten met zingen:
Gez. 456, vers 3, Amen, amen, amen

width=250