Orde van dienst

Zondag 23 juni 2019 
Veenkerk Klazienaveen-Noord
Aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. H. Dekker
Organist: Wessel Voorn

Orde van dienst 23 juni 2019: 

Aanvangslied: ELB 454
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Ps. 122
Stil gebed, votum, groet en Klein Gloria
Woord ten léven
Zingen ELB 390: 1, 3
Gebed
Schriftlezing O.T. Nehemia 3: 1-5 en 33-38
Zingen: Gez. 318: 3, 5
Schriftlezing N.T. Handelingen 6: 1-7
Zingen: Gez. 318: 7, 8, 9, 10
Verkondiging
Zingen: ELB 212
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotzang: Gez. 320
Zegen en gezongen Amen uit de Geloofsbelijdenis (L. 340 B NLB)

width=250