Orde van dienst

Liturgie zondag 15 juli 2018
Veenkerk – Klazienaveen-Noord
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Mevr. Mia de Bruin
Organist: Nelleke v/d Leest

Orde van dienst: 15 juli 2018, Christelijk van huis-uit 
Lied vóór de dienst: ELB 81,vers 1, 2, 3, 4 en 6, Zing met ons mee .....
Welkom en  Afkondigingen
Zingen: Gez. 291, vers 1 en 2, Nooit kan ’t geloof teveel verwachten.... .
Stilte, Bemoediging en Groet en zingen: Klein Gloria
Zingen: ELB 218, vers 1 en 2, Samen in de Naam van Jezus,
Gebed
Zingen: Gez. 437, vers 1, 2 en 3, Vernieuw Gij mij o Eeuwig Licht.
Gebed voor opening van het Woord
Eerste schriftlezing: Amos 7, vers 12 t/m 15,
Zingen: Psalm 67, vers 1 en 2, God zij ons gunstig en genadig.
Tweede schriftlezing: Marcus 6, vers 6b t/m 13
Zingen: Gez. 441, vers 1, 4 en 8, Komt kinderen niet dralen
Overdenking: Christelijk van huis-uit
Orgelspel
Zingen: ELB 186A, vers 1 en 2, Leid mij Heer, o, machtig Heiland
Geloofsbelijdenis en zingen: ELB 275, vers 1, ’k Heb geloofd en daarom zing ik
Dienst der gebeden
Collecte
Zingen: Gez. 477, vers 1 en 2, Geest van hierboven
Zegen en zingen:  Gez. 456, vers 3, Amen, amen, amen

 

width=250