Orde van dienst

Goede vrijdag 19 april 2019
Veenkerk Klazienaveen-Noord
Aanvang 19.00 uur
Voorganger: Ds. H. Dekker
Organist: Gerard Ziengs

Orde van dienst:

Voorzang: Joh. de Heer 280: 1, 2
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Ps. 22: 7
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Ps. 22: 12
Gebed
Schriftlezing: Johannes 19: 17-30
Zingen: Gez. 189: 1, 2
Verkondiging
Zingen: Gez. 451: 2
Avondmaalsformulier
Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis = Lied 340 B (NLB)
Tafelgebed
Nodiging en uitdeling
Lezen: Johannes 19: 31-37
Zingen: ELB 374: 2
Dankgebed uit het Avondmaalsformulier
Slotzang: Gez. 192: 1, 5, 6
Zegen en gezongen Amen uit de Geloofsbelijdenis = 340 B (NLB)
De Paaskaars wordt gedoofd en wij verlaten in stilte de kerk.

 

Eerste Paasdag 21 april 2019
Veenkerk Klazienaveen-Noord
Aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. H. Dekker
Organist: Wessel  Voorn
M.m.v. Chr. Vocaal Mannenensemble Cantabile o.l.v. Arjan Verhart
Organisatie: Commissie Bijzondere Diensten

Orde van dienst:

Voor de dienst: Gez. 217: 1 en 2
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Gez. 215: 1, 2 en 3
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Klein gloria
De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken
Cantabile zingt:
1. Let us break bread together
2. The Man of the middle Cross
Woorden ten leven: Kolossenzen 3: 1-4
Zingen: Gez. 208: 1, 2 en 3
Gebed
1e schriftlezing: Exodus 12: 21-28
Zingen: Gez. 208: 4, 5 en 6
2e schriftlezing: Johgannes 20: 1-10
Zingen: Gez. 208: 15 t/m 19
Cantabile zingt: 
3. Were you there
4. Liefde, liefde
Preek
Zingen: JdH 113: 1 en 3
Cantabile zingt:
5. Ik zeg allen dat Hij leeft
6. Daar juicht een toon
Dankgebed en voorbeden
Insameling van de gaven
Zingen: ELB 132: vers 1 en 2 door Cantabile vers 3 samen met de gemeente
Zegen
Zingen: Amen, amen, amen (NLB 340B)width=250