Predikant

Per 1 maart 2019 is als predikant aan de Veenkerk verbonden: ds. H. Dekker.
Hij is emerituspredikant binnen de PKN.