Prodeo’s

In het jaar 2003 is op initiatief van enkele bestuursleden het
idee ontstaan om een groep te formeren, om in en om de kerk,
pastorie en kosterswoning de nodige onderhoudswerkzaamheden
te verrichten.
De groep, die nog steeds volop bezig is, noemen zich "De Prodeo`s".

De groep is nog steeds elke dinsdagmorgen actief.

Vrijwilligers zijn van harte welkom!

pastorie