PR Commissie

De PR-Commissie heeft tot taak de activiteiten die gedaan worden in de
Veenkerk te promoten.
Dit kan o.a. gebeuren door artikelen in regionale kranten, of het verspreiden
van flyers. Ook de website is een medium dat gebruikt kan worden om
aandacht te vragen voor de Veenkerk.

Commissieleden:

Jantje Wachtmeester
Ali Bijl
Mia de Bruin: contactpersoon
e-mail: arie-mia@hetnet.nl

Kerk