Liturgie

De taak van de liturgiecommissie is gedeeltelijk overgedragen aan drie andere
commissies:
De Zangdienstcommissie bereidt de tweemaandelijkse zangavonden van
"Klazienaveen-Noord-Zingt" voor. Zie aldaar.
De Commissie Bijzondere Diensten verzorgt de diensten op:
Bidstond voor gewas, arbeid en visserij.
Eerste paasdag
Startzondag
Dankstond voor gewas, arbeid en visserij.
Kerstnachtdienst
Eerste kerstdag
Oudejaarsdienst   

Zie verder bij Commissies.

De Orde van Dienst voor de zondagse eredienst ziet er in principe als volgt uit:

In de consistorie spreekt het dienstdoende bestuurslid een gebed uit om
een gezegende dienst.

- Het bestuur+predikant komen binnen; de predikant krijgt een handdruk
  van het dienstdoende bestuurslid, om zo symbolisch de verantwoordelijkheid
  voor de dienst over te dragen aan de voorganger. Die is namelijk geen lid
  van het bestuur.
- Lied vóór de dienst
- Welkom en afkondigingen
- Lied van intocht/aanvangslied   
- Persoonlijk gebed (in stilte)
- Wij belijden onze Helper (=votum) en Gods groet      
- Zingen Klein Gloria, behalve in de lijdenstijd/veertigdagentijd; tijd van inkeer.    
- Verootmoediging: gebed om schuldvergeving; lezen leefregel; zingen.      
- Gebed om hulp van de Heilige Geest          
- Schriftlezingen      
- Zingen      
- Verkondiging        
- Zingen      
Eventueel afkondigingen van overlijden van een gemeentelid; moment stilte
en zingen lied        
- Dankgebed en voorbeden; eventueel gevolgd door een gebed in stilte en
  gezamenlijk het Onze Vader.        
- Voorbede voor iemand met name genoemd doorgaans alleen op verzoek van    
  een naaste van betreffende persoon, om willekeur bij voorbede te vermijden     
- Collecte        
- Zingen slotlied              
- Gods zegen        
- De predikant geeft, middels een handdruk de verantwoordelijkheid weer    
  terug aan het bestuur.      

Bij het verlaten van de kerk geven de voorganger en het dienstdoende  
bestuurslid de kerkbezoekers een hand.        
Bij de uitgang is er nog een collecte.        

De orde van dienst voor rouw-en trouwdiensten wordt vastgesteld in  
overleg met betrokkenen.