Vrouwen van de Veenkerk

Iedere eerste maandag van de maand komt de Vrouwengroep
"Vrouwen van de Veenkerk" bijeen, in het "De Weerdhuis" achter
de Veenkerk in Klazienaveen-Noord. Aanvang: 19.30 uur.

De avonden beginnen altijd met zingen, gebed en een overdenking.
De thema`s variëren van voorlichting, creatieve activiteiten, 
kerkelijke activiteiten, avonden met sport en spel tot bijzondere 
avonden passend in het seizoen. Bijvoorbeeld Kerst of Pasen.
De contributie bedraagt € 25,00 per jaar.
Gasten betalen € 2.50 per keer.
Voor de koffie/thee wordt €1.00 per avond betaald.

Bestuur:
Presidente:             Mia de Bruin-Roffel    
Secretaresse:         Ali Bijl-Wachtmeester  
Penningmeester:    Riet Booster-van Geest  

Jaarprogramma seizoen 2018-2019

1 oktober 2018: Startavond:
Een open avond met een bijzondere modeshow met het thema: Familie!
Iedere vrouw is van harte welkom.

5 november 2018: Lezing.
Mevrouw Taghvaei uit Peize vertelt over haar vlucht uit Iran en haar leven nu.
Een indrukwekkend verhaal.

3 december 2018: Midwinteravond.
We beginnen om 18.00 uur met een stamppotbuffet.
Daarna kijken we samen naar de prachtige film "The Christmas Hope".

7 januari 2019: Eéndagsbestuur.
Een ééndagsbestuur zal deze avond verzorgen.
We laten ons verrassen door Margo, Antje en Nancy.

4 februari 2019: Religie.
Hoofdredacteur Thea Westerbeek van de Elisabethbode houdt een lezing over:
Mijn (klein)kinderen maken andere keuzes.

4 maart 2019: Gezondheidsvoorlichting.
We maken kennis met het werk van een acupuncturist.
Mevrouw Els Gobin zal ons hier alles over vertellen.

8 april 2019: Paasviering.
Paasviering met het thema: Je-zus-leeft!
Met een Paashapjesbuffet verzorgd door de leden.

Mei 2019: Verrassingsmaand.
We gaan een dagje uit.

3 juni 2019: Slotavond.
We blijven dit keer in het "De Weerdhuis" en spelen het spel: Talentenbingo!

EXCURSIES:
10 november 2018: Kaarsen maken bij "Het Ambacht" in Coevorden.
Aanvang 13.00 uur.
Kosten: € 7.50 per persoon, inclusief koffie met koek.

20 maart 2019: Workshop taarten maken bij bakkerij Ten Napel.
Kosten € 15.00 per persoon.

HIGH-TEA:
16 februari 2019: Onze traditionele High-Tea met het thema: "Valentijn".