Historie

In 1884 werd een begin gemaakt met de vervening van het Smeulveen van eigenaar Jan Evert Scholten. Voor de afvoer van turf naar zijn fabrieken in Groningen groef hij het Scholtenskanaal dat aansloot op het Stadskanaal. In 1890 begonnen de eerste bewoners van de veenkolonie een gemeenschap te vormen. Toen de evangelist Braakhekke uit Emmer-Compascuum op een zondagmiddag rond 1900 een preekbeurt moest vervullen in Oranjedorp zag hij dat het Smeulveen aan snee was. Per brief vroeg hij Jan Evert Scholten of hij niet eerst een kerk wilde bouwen voor de veenarbeiders in plaats van een kroeg.

Zo kwam er in 1902 een houten kerkje op het bovenveen. De bewoners van toen wilden nu ook een eigen voorganger. Willem de Weerd uit Twello begon in 1904 zijn evangelisatiewerk in het Smeulveen en bleef daar tot aan zijn dood in 1946. De eigen bevolking bracht voor het traktement van de evangelist 200 gulden bijeen. De rest plus 10.000 turven kwam van de familie Scholten, die af en toe voor een nieuwe fiets zorgde voor De Weerd.

De eerste steen voor het huidige roodstenen kerkgebouw werd uiteindelijk op 15 juni 1922 gelegd. Dankzij Scholten, die te hulp schoot door de grond en mankracht te leveren voor de bouw van de kerk. In 1915 had de firma Scholten ook al een pastorie gebouwd voor de heer De Weerd. Het bouwmateriaal voor de kerk werd grotendeels aangeschaft van de opbrengst van het boek "De domeneer van turfland", geschreven door Willem De Weerd.

 

De Veenkerk werd ingewijd op zondag 11 februari 1923.