Meditatief

Week 15-21

Proef, en geniet de goedheid van de HEER.

                                                                  Ps. 34: 9a.

Genieten van de HEER? Misschien vindt u dat wel een rare gedachte. Je kunt in de lente genieten van het mooie weer, van een lekker ijsje, een heerlijke boswandeling. En zo zijn er wel meer dingen te bedenken van genieten in de lente.

Maar: genieten van de HEER, dat klinkt toch raar? En toch staat het er in deze Psalm. En Augustinus zei bij zijn commentaar op deze Psalm: wij moeten God niet gebruiken, maar van Hem genieten. Dan doe je Hem pas recht.

Proef, en geniet de goedheid van de Heer, zegt de dichter. Met andere woorden: zoals God Zelf is, wil Hij bij ons in de smaak vallen. Heerlijk is God! De heerlijkheid in eigen persoon!

Ik weet het: wij zijn het niet zo gewend om zo over God te spreken en toch is het Bijbels. God is zó, dat je ademloos naar Hem kunt kijken. Wat is Hij onvoorstelbaar indrukwekkend. In de schepping kun je van allerlei mooie dingen tegenkomen als je er oog voor hebt. En de mensen die je ontmoet kunnen goed en mooi zijn. Maar toch: er is er EEN die boven dit alles uitstijgt. God gaat boven alles uit. Als je van het toppunt van goedheid wilt genieten, moet je dus bij Hem zijn!

Ik kom nog even terug op Augustinus (zie hierboven). Als je iets gebruikt, heb je er een doel mee. Als je van iets geniet, niet.

Je kunt God gebruiken, bijvoorbeeld om in de hemel te komen, of rust te vinden, of een betere samenleving te krijgen. Dan dient Hij ergens toe. Maar als je van God geniet, dan is Hij doel in Zichzelf geworden. Dan smaakt Zijn goedheid alleen maar heel erg goed. Dan verlustig je je in Hem zeiden de oude mensen vroeger. Met name die mensen onder ons die soms niet zo goed weten waarom ze God nodig hebben, zou ik op dit aspect van God willen wijzen. Laat ik het nog anders mogen zeggen: ook als je de noodzaak om in God te geloven helemaal niet ervaart in je leven, is er toch een goede reden om in Hem te geloven.

Er mag dan heel wat te genieten zijn in dit leven, het mooiste is u nog niet aangezegd zolang u de HEER buiten beschouwing laat. Moeten wij Hem dan zoeken omwille van het genot? Dat is toch raar, denkt u nu wellicht. Ja, ik snap wat u bedoelt. Zoek Hem maar om Wie Hij is. Zoek Hem maar ter wille van Hem Zelf.

Het zou zo maar eens kunnen, dat God daarop zit te wachten in ons leven!

Ds. H. Dekker.