Meditatief

Meditatie.                              Lezen: Matteüs 10: 1-16.

Volgeling, leerling, discipel. Allemaal aanduidingen voor de leerlingen van Jezus. Ze zijn in Jezus gevolg, zo lezen wij vandaag, om er op uit te gaan. Daarmee worden ze apostelen. De betekenis van apostel is: uitgezondene, zendeling, afgezant.

Zonder ballast worden ze op weg gestuurd. Geen reistas, geen geld, geen wandelstok, geen extra sandalen. Met andere woorden: ze mogen niet rondtrekken om hun zakken te vullen, zoals propagandisten dat soms doen. Nee, nee, dat was nu juist niet de bedoeling. Niet de leerling moet er beter van worden als hij er op uit gestuurd wordt, maar de hóórders, zodat ze hun leven op God zullen gaan richten. Het horen van het Woord van God blijkt dus een belangrijke aangelegenheid te zijn in ons leven. God oordeelt er naar, of het ontvangen woord wat uitwerkt in ons leven. Wij horen en lezen het Woord van God nooit vrijblijvend.

Was dat niet riskant voor die leerlingen van Jezus?  En zagen ze niet van allerlei leeuwen en beren op de weg? Ja, tot in onze dagen toe zijn er volgelingen van Jezus die vervolgd worden. Die niet openlijk kunnen en mogen getuigen van het geloof in de Heiland en Redder van deze wereld. Jezus noemt het in onze Schriftlezing zo: ‘Ik zend jullie als schapen onder de wolven’.

Nu, in onze tijd weten wij maar al te goed, nu de wolf terug is in Nederland, dat schapen het niet uithouden midden onder wolven. Maar let u dan op: het is hier de Herder Zélf die het zegt tegen zijn schapen. En Hij geeft Zijn schapen nooit óver aan de wolven. Want Hij heeft uiteindelijk ook alle macht over alle leeuwen en beren die wij op onze levensweg tegen denken te komen.

De reformator Zwingli bad:

Heer, stuur zelf het schip der kerk.
Sterk is wind en tegenstroom
en dat vindt de vijand schoon,
die spot met U en uw gebod.
God, houdt zelf uw naam in eer.
Weer met macht de wolf die snood
in de nacht uw schapen doodt.
Vergaar uw kudde bij elkaar. (Gez. 306).

Ds. H. Dekker.