Meditatief

 

 Meditatie.

                          Want ook de Mensenzoon is niet gekomen                                                                               om gediend te worden, maar om te dienen en
                           Zijn leven te geven als losgeld voor velen.

                                                                          Marcus 10: 45.

 

Twee trouwe leerlingen van Jezus vragen aan Hem, of ze straks ereplaatsen mogen hebben
in Zijn Koninkrijk. Ze willen zogezegd medezeggenschap hebben over het beleid van Zijn Koninkrijk.
Hij is Koning, ja dat erkennen ze wel. Maar zij als Zijn meest trouwe volgelingen dan toch wel graag minister president en vice minister president..
In alle koninkrijken van de wereld hebben machthebbers het voor het zeggen, zegt Jezus. Maar zo gaat het niet in het Koninkrijk . Daar gelden ándere wetten. “Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen.” (vs. 43).
En dan wijst Jezus op zichzelf. Hoe ook Hij gekomen is als dienaar. Om te dienen. Die drie woorden omvatten nu precies het héle leven van Jezus. Het dienen heeft Zijn hele leven hier op aarde bepaald.
Hij dient de mensen met Zijn liefde, met Zijn kracht, met Zijn wonderen, met Zijn troost. Weet u waar we dat vooral in zien? In Zijn ruimschootse uitdeling van schuldvergeving. Nooit doet iemand tevergééfs een beroep op Hem. Nooit zegt Jezus: nee hoor, u kan ik niet helpen. Of: uw zonden zijn te groot om vergeven te worden.
Nee, dat zult u nergens in de evangeliën aantreffen. Altijd is Hij met ontferming bewogen. Altijd bereid om u te dienen.
En wat toen gold, geldt ook nu. Nog is Hij dienend bezig. Door Zijn Woord en door Zijn Geest. Door middel van de verkondiging die u zondag aan zondag kunt horen wil hij u/jou/mij dienen. Iedere keer als u daarmee in aanraking komt, klinkt het u tegen: zie hier ben Ik; om u te dienen.
Christus diende! En dat blijft niet alleen beperkt tot Zijn leven hier op aarde. De tekst uit Marcus 10 wil er op wijzen, dat dit dienen verder ging dan Zijn leven alleen. Vooral het slot van vs. 45: “en Zijn leven te geven als losgeld voor velen.”
Ook Jezus sterven was dus dienen. Op Golgota vloeit Zijn bloed voor velen. Daar gaf hij Zijn leven.
Hoe? Als losgeld zegt de tekst voor deze meditatie. Bij dat woord losgeld moet u denken aan krijgsgevangenen die door de koning teruggekocht moesten worden van de vijand. En vaak betaalden vorsten daar véle, vele goudstukken voor om hun onderdanen los te kopen.
Maar de Heiland kocht ons niet vrij met Zijn portemonnee, als ik het zo zeggen mag.
Nee. De prijs was nog veel hóger. Het kostte hem Zijn bloed. De állerhoogste prijs wilde Hij voor ons betalen.
Voor velen, zegt de tekst. Dat is Gods welmenend aanbod dat uitgaat in deze wereld. Velen. Dat betekent dat we ons nooit behoeven af te vragen of die losprijs wel toereikend was voor ons. Nee. Die prijs was hoog genoeg voor mensen van álle tijden!

Ds. H. Dekker.

                                       

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail