Meditatief

Meditatie  26 oktober 2020                                              Lezen: Openbaring 6.

Het oordeel over deze wereld komt op gang zodra het Lam (Christus) de boekrol genomen heeft en het eerste zegel daarvan verbreekt. In de meditatie van vorige week hoorden wij over die boekrol. Ruiters zien we. Te beginnen met die witte ruiter die een zegekrans draagt. Zullen we niet al te veel gaan speculeren? Is Hij het niet die zal oordelen in gerechtigheid? Als het boek Gods zich gaat ontrollen in deze wereld trekt Hij aan het hoofd van de stoet. Overwinnende Overwinnaar! Vier paarden trekken aan onze ogen voorbij. Met nare gevolgen: oorlog, honger, dood en verderf. Maar laten we de voorste ruiter in het oog houden! Hij rijdt voorop. Zijn pijlen treffen diep, zoals eens bij Saulus die Paulus werd op weg naar Damascus (Hand. 9). Waarom? Omdat de overwinning bij voorbaat aan Hem is! De gang van het Evangelie wordt hoe dan ook een zegetocht. ‘Hij trok op om te overwinnen, de overwinning tegemoet,’ lezen we vandaag. Daarmee mogen wij overigens niet zomaar elke oorlog goed praten, als hij maar kan dienen om het Evangelie voortgang te laten hebben, of de gewetensvrijheid te beschermen. Ik zou in dit verband willen zeggen: Aandachtig lezen wat er staat is altijd heel belangrijk bij het Bijbellezen. Maar dat geldt zéker vandaag. In vs. 9 horen wij over het altaar. Om welk altaar gaat het hier? Je zou misschien denken: het hemelse altaar. Maar dan wordt de uitleg wel heel erg moeilijk. Want dan zouden ze in de hemel nog roepen om wraak over het vergoten bloed hier op aarde. Nee, dat is niet mogelijk. Laten we bedenken dat wat zich hier afspeelt bij het verbreken van de zegels op aarde geschiedt. We zien geen nieuw paard bij het verbreken van het vijfde zegel. Onze aandacht wordt getrokken naar hen die zijn aan de voet van het altaar. De gemeente van Christus op aarde dus, die dit alles niet aanschouwt vanuit een ivoren toren, maar er midden in staat! Ze maakt het mee, heeft er deel aan. En laten we niet doen alsof ons iets vreemds overkomt. Had Jezus niet gewaarschuwd? (Mat. 24).

Ds. H. Dekker.

Lied van de week: Gez.303: 1, 3, 4.