Meditatief

 

Zijn komst verwachten

(…) en om uit de hemel zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de dood heeft doen opstaan: Jezus, die ons redt van het komende oordeel (1 Tes.1:10)

Tijdens de adventsperiode kijken we uit naar de komst, de geboorte van Jezus Christus. Het licht der wereld zal geboren worden, in Bethlehem. Iedere zondag steken we een kaars aan. Het licht komt stap voor stap, zondag na zondag dichterbij. Je verplaatst je als het ware in het verleden, en je kijkt opnieuw uit naar de geboorte van de Verlosser, alsof Hij nog moet komen en nog niet geboren is. Je beleeft het als het ware opnieuw, je stelt het jezelf in gedachten voor.

Je kan de adventsperiode echter ook in het hier en nu beleven. Je verplaatst je dan niet in het verleden, maar je kijkt uit naar de toekomst. Immers, Hij is dan wel gekomen bij zijn geboorte in Bethlehem, maar sindsdien is er wel het één en ander gebeurd! Jezus groeide op, leefde, gaf zijn onderwijs, deed grote wonderen en…werd verworpen, ging zijn lijdensweg en werd op een vreselijke manier gekruisigd. Dat onderging Hij voor ons, om ons te redden. En God zij lof, Hij bleef niet dood maar stond op uit het graf, en werd in de hemel opgenomen. En daar is Hij nu, aan de rechterhand van de Vader. Daar staat Hij ons bij en bidt en pleit voor ons, wachtend……waarop? Op zijn terugkeer naar de aarde. Zijn terugkomst in heerlijkheid.

En die komst, daar spreekt de apostel Paulus over in de bovenstaande tekst. De komst van Jezus vanuit de hemel. We mogen Hem verwachten. Als onze Redder. Wat een mooi moment zal dat zijn, wanneer we Hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien en mogen delen in zijn heerlijkheid. Eindelijk vrij van alle lijden, nood en verdriet hier op aarde.

Wanneer Paulus spreekt over verwachten dan gebruikt hij een Grieks woord dat je ook kunt vertalen met opwachten. Dat klinkt iets sterker dan verwachten, immers als je iemand opwacht, dan ben je geconcentreerd op die ene persoon die komt. Zoals een meisje haar vriend opwacht die zal arriveren met de trein. Telkens kijkt ze richting het spoor en denkt bij zichzelf: “Komt hij er al aan?” En misschien zegt ze wel: “wat duurt dat lang!”

En zo wachten wij Jezus op en zeggen: “komt Hij er al aan? Ik kan niet wachten om Hem te ontmoeten. Wat zal dat heerlijk zijn. Eindelijk voor altijd verenigd!”

Ja, ook dat is Advent: Uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.

December 2023, Ds. Rudi Labruyère

Voetnoot: De Bijbeltekst in deze overdenking is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling `21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 2021.