Identiteit

Identiteit.

Wij zijn een Evangelisatievereniging, die aangesloten is bij de Hervormde Bond voor Evangelisaties. In het verleden in en ten bate van de Nederlandse Hervormde Kerk, nu PKN.

De Heilige Schrift als het Woord van God en de belijdenissen, met name de Apostolische Geloofsbelijdenis als samenvatting van het geloof, vormen onze bron.

Als Evangelisatievereniging heeft de gemeente geen kerkenraad, maar een bestuur. Dat bestaat uit vijf tot zeven leden, ieder met een eigen taak en verantwoordelijkheid. Leden van de gemeente worden geacht een jaarlijkse financiële bijdrage te leveren.

Wij vormen een kleine maar levendige gemeente. Zie hiervoor ‘`Commissies en Activiteiten’. Onze leden wonen niet alleen in Klazienaveen-Noord, maar ook in de wijde regio daaromheen.

In de erediensten wordt gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en de Evangelische Liedbundel. Maar ook variatie daarop is mogelijk, want de kerk beschikt over een beamer.

Voor de geschiedenis van de Veenkerk: zie ‘historie’.