Veenkerk gids

N.H. Evangelisatie Vereniging Immanuël
Scholtenskanaal o.z. 62
7889 VD Klazienaveen-Noord

Voorganger:
Ds. H. Dekker, tel. 0591 573683

Kerkbestuur:

Voorzitter A. Schonewille tel: 624427
Scriba M. de Bruin-Roffel tel: 317911
Penningmeester W. Klooster-Tammes tel: 0612546368
Lid A. Bijl-Wachtmeester tel: 349295
Lid F. Poolman tel: 0653303646

Koster:
Jans en Petra Klunder
Tel. 06 36341447

Organisten:
Wessel Voorn, Henk Roffel en hr. K. Baas

Diensten:
Iedere zondag om 10.00 uur is er een eredienst in de Veenkerk.

Pastoraat:
Het aantal leden van de Veenkerk is verdeeld over 6 gebieden. Elk gebied heeft twee contactpersonen waar u terecht kunt voor vragen of voor een bezoek.

Wijk 1: Klazienaveen-Noord
Petra Klunder, tel. 348980       en Lucie van der lugt, tel. 06-27745840

Wijk 2: Emmen
Albert Schonewille, tel. 624427 en Janny Wobben, tel. 621485

Wijk 3: Klazienaveen
Gerda de Vries, tel. 316905, Wessel Voorn, tel. 317443 en Mia de Bruin, tel. 317911

Wijk 4: Barger-Compascuum, Hebelermeer
Fokko Poolman, tel. 06 53303646 en Marja de Vries, tel. 349480

Wijk 5: Barger-Oosterveld, Nieuw-Dordrecht, Emmer-Compascuum, Stadskanaal
Wieneke Klooster, tel. 0612546368

Wijk 6: Weiteveen/Schoonebeek
Alie de Bruin, tel. 312457 en Ria van Wieren, tel. 0524 542389

Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek kunt u contacht opnemen met ds. H, Dekker, tel. 0591 573683.

Klazienaveen-Noord zingt!
Plm. 5 keer per jaar worden onder het motto: “Klazienaveen-Noord Zingt” zangavonden gehouden. De te zingen liederen worden ondersteund door passende lichtbeelden.
De zangdienstcommissie bestaat uit:
Albert Schonewille, Jantje Wachtmeester, Ali Bijl-Wachtmeester, Alja Lensen en Mia de Bruin-Roffel

Vrouwen van de Veenkerk
Deze groep vrouwen komt maandelijks bijeen.
De avonden variëren van voorlichting, creativiteit tot bijzondere avonden, passend in het seizoen.
Het bestuur bestaat uit:

Presidente Mia de Bruin-Roffel
Secretaresse Ali Bijl-Wachtmeester
Penningmeester Riet Booster-van Geest

Commissie Bijzondere Diensten
De Commissie Bijzondere Diensten organiseert, samen met de predikant, bijzondere diensten zoals: bid- en dankdag, paasdienst en de kerstnachtdienst. Ook startdienst wordt door deze commissie georganiseerd.

Startzondag:
Ieder jaar, in september, wordt het nieuwe seizoen begonnen met een startzondag. Deze dag begint met een bijzondere (gezins)dienst.

Projecten:

Voor de onderlinge band worden soms projecten op touw gezet, bv. een musical of een kerstspel.
Ook wordt regelmatig voor een bepaald doel een projectkoor in het leven geroepen.

Prodeo’s:
De “Prodeo’s” bestaat uit een aantal mannen, dat wekelijks (dinsdag) zorgt dat kerk, pastorie en kosterswoning in goede staat blijven. Als u mee wilt doen kunt u zich opgeven bij de putter: De heer W. Heuving, tel.: 0591 675700. Dames zijn natuurlijk ook van harte welkom!

 

Vrienden van de Veenkerk:
De Vrienden van de Veenkerk zorgen voor extra inkomsten voor de kerk t.b.v. onderhoud en verbetering van het kerkgebouw. Wanneer u ook vriend/vriendin wilt worden kunt zich opgeven bij Wieneke, e-mail: wieneke.klooster@gmail.com

Kerknieuws:
Maandelijks komt een gezamenlijk kerkblad uit van de protestantse kerken in Klazienaveen, Nieuw-Dordrecht, Zwartemeer en Klazienaveen-Noord. Voor abonnementen kunt u terecht bij Wieneke Klooster.

Rondleidingen Veenkerk en museum:
Voor groepen zijn rondleidingen mogelijk. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heren  W. en C. Heuving (tel. 675700)

Rommelmarkt:
Een rommelmarktcommissie zorgt jaarlijks voor extra financiën . Coördinator is: Fokko Poolman

Randactiviteiten:
De kerk wordt voor meerdere doeleinden gebruikt, o.a. als:
*        Stembureau bij verkiezingen
*        Concerten
*        Rouw- en trouwdiensten

Tarieven voor bijzondere diensten:

Veel mensen willen graag hun kindje laten dopen, hun huwelijk laten inzegen of een rouw/afscheidsdienst in de kerk. Ook in de Veenkerk is dat mogelijk.
Maar meestal wordt er niet aan gedacht dat er kosten aan een dienst zijn verbonden.
Er vindt immers overleg plaats met de predikant. Die moet de dienst voorbereiden en de dienst leiden.
Er is meestal om een organist gevraagd en de koster moet zorgen dat alles klaarstaat, dat de klok wordt geluid, enz.
Ook worden vaak liturgieën gemaakt en in de winter zal de kachel moeten branden.
En dan zijn er nog kosten voor o.a. een doopkaars, een doopkaart of een trouwbijbel.

Om hierin duidelijkheid te scheppen zetten we alles op een rij. Hierbij maken we onderscheid voor leden van de kerk en niet-leden. (Leden zijn personen die een vast bedrag per maand of per jaar betalen aan contributie (advies: minimaal € 10,00 per maand) Mocht dit bedrag problemen opleveren dan is in overleg mogelijk hiervan af te wijken.

Dopen: dit gebeurt in de eredienst
Kosten leden Geen kosten
Kosten niet-leden € 150.00
   
Huwelijksinzegening:  
Kosten leden € 450.00 (incl. predikant)
Kosten Niet-leden € 300.00 (excl. predikant)
   
Rouw-afscheidsdienst:  
Kosten leden: € 450,00 (incl. predikant)
Kosten niet-leden:   € 300,00 (excl. predikant)
   
Huur kerk € 300,00 (incl. koster)
Huur "De Weerdhuis"  €  75,00 per dagdeel (excl. koffie)
  Kosten 1 kop koffie/thee € 1,50 met cake € 2.00

N.B. Soms worden de kosten van een rouwdienst vergoed door de verzekering.
Informeer hiervoor bij uw uitvaartverzekering.

En......... uitzonderingen bevestigen de regel. In dit geval beslist het bestuur!

Banknummers N.H. Evangelisatiever. "Immanuël"
NL15 INGB 0001542438 en NL20 RABO 0368412970 (Bij voorkeur het ING-banknummer)

"Vrienden van de Veenkerk"
NL15 INGB 0001542438, o.v.v. Vrienden

Lid worden?
Een telefoontje naar de voorganger of bestuurslid is voldoende.

U bent van harte welkom

Website: www.veenkerkklazienaveennoord.nl