Veenkerk gids

N.H. Evangelisatie Vereniging Immanuël
Scholtenskanaal o.z. 62
7889 VD Klazienaveen-Noord

Voorganger:
Vacant

Kerkbestuur:

Voorzitter A. Schonewille tel: 624427
Scriba M. de Bruin-Roffel tel: 317911
Penningmeester W. Klooster-Tammes tel: 354126
Lid A. Bijl-Wachtmeester tel: 349295
Lid H. Wilbers tel: 06-39578325

Koster:
W. Bruggink
Tel. 0591-795016

Organisten:
Wessel Voorn/ Gerard Ziengs
Gea Fictorie/Anne Unij/Nelleke v/d Leest

Diensten:
Iedere zondag om 10.00 uur is er een eredienst in de Veenkerk.

Sociale Evangelie
Het aantal leden van de Veenkerk is verdeeld over 6 gebieden. Elk gebied heeft twee contactpersonen waar u terecht kunt voor vragen of voor een bezoek.

Wijk 1: Klazienaveen-Noord
Jetta de Vries, tel. 791506 en Lucie van der lugt, tel. 349964

Wijk 2: Emmen
Albert Schonewille, tel. 624427 en Janny Wobben, tel. 621485

Wijk 3: Klazienaveen
Gerda de Vries, tel. 316905 en Mia de Bruin, tel. 317911

Wijk 4: Barger-Compascuum, Hebelermeer
Ali Bijl, tel. 349295 en Marja de Vries, tel. 349480

Wijk 5: Barger-Oosterveld, Nieuw-Dordrecht, Emmer-Compascuum, Stadskanaal
Wicher Heuving, tel. 675700 en Wieneke Klooster, tel. 354126

In crisissituaties kunt u voorlopig contact opnemen met dhr. A. Schonewille.

Klazienaveen-Noord zingt!
Plm. 5 keer per jaar worden onder het motto: “Klazienaveen-Noord Zingt” zangavonden gehouden. De te zingen liederen worden ondersteund door passende lichtbeelden.
De zangdienstcommissie bestaat uit:
Mia de Bruin-Roffel
Albert Schonewille
Ali Bijl-Wachtmeester
Jantje Wachtmeester

Vrouwen van de Veenkerk
Deze groep vrouwen komt maandelijks bijeen.
De avonden variëren van voorlichting, creativiteit tot bijzondere avonden, passend in het seizoen.
Het bestuur bestaat uit:

Presidente Mia de Bruin-Roffel
Secretaresse Ali Bijl-Wachtmeester
Penningmeester Riet Booster-van Geest

Projecten:
Voor de onderlinge band worden soms projecten op touw gezet, bv. een musical of een kerstspel.
Ook wordt regelmatig voor een bepaald doel een projectkoor in het leven geroepen.

Commissie Bijzondere Diensten
De Commissie Bijzondere Diensten organiseert, samen met de predikant, bijzondere diensten zoals: Biddag, Dankdag, Palmpasen, de diensten in de Goede Week, de Kerstnachtdienst en de Startdienst.
De Commissie bestaat uit:
Gera Steen
Gelske Reitsma
Albert Schonewille
Geertje Reuvers
Pietje Bruinsma
Lucie v/d Lugt
Ali Bijl-Wachtmeester

Startzondag:
Ieder jaar, in september, wordt het nieuwe seizoen begonnen met een startzondag. Deze dag begint met een bijzondere (gezins)dienst.

Prodeo’s:
De “Prodeo’s” bestaat uit een aantal mannen, dat wekelijks (dinsdag) zorgt dat kerk, pastorie en kosterswoning in goede staat blijven. Als u mee wilt doen kunt u zich opgeven bij de putter: De heer W. Heuving, tel.: 675700

Kerknieuws:
Maandelijks komt een gezamenlijk kerkblad uit van de protestantse kerken in Klazienaveen, Nieuw-Dordrecht, Zwartemeer en Klazienaveen-Noord. Voor abonnementen kunt u terecht bij Alie Steenge, tel. 0591 - 546686

Liturgisch Bloemschikken:

Vrienden van de Veenkerk:
De Vrienden van de Veenkerk zorgen voor extra inkomsten voor de kerk t.b.v. onderhoud en verbetering van het kerkgebouw. Als u nog geen vriend/vriendin bent kunt zich opgeven bij de scriba, Mia de Bruin, tel. 317911. U kunt ook doneren: Rek. nr. NL93 RABO 0168769069 t.n.v. Vrienden van de Veenkerk.

Rondleidingen Veenkerk:
Voor groepen zijn rondleidingen mogelijk. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer W. Heuving (tel. 675700)

Rommelmarkt:
Een rommelmarktcommissie zorgt jaarlijks voor extra financiën . Coördinator is: Ali Bijl, tel. 349295

Randactiviteiten:
De kerk wordt voor meerdere doeleinden gebruikt, o.a. als:
*        Stembureau bij verkiezingen
*        Concerten
*        Rouw- en trouwdiensten

Tarieven voor bijzondere diensten:

Veel mensen willen graag hun kindje laten dopen, hun huwelijk laten inzegen of een rouw/afscheidsdienst in de kerk. Ook in de Veenkerk is dat mogelijk.
Maar meestal wordt er niet aan gedacht dat er kosten aan een dienst zijn verbonden.
Er vindt immers overleg plaats met de predikant. Die moet de dienst voorbereiden en de dienst leiden.
Er is meestal om een organist gevraagd en de koster moet zorgen dat alles klaarstaat, dat de klok wordt geluid, enz.
Ook worden vaak liturgieën gemaakt en in de winter zal de kachel moeten branden.
En dan zijn er nog kosten voor o.a. een doopkaars, een doopkaart of een trouwbijbel.

Om hierin duidelijkheid te scheppen zetten we alles op een rij. Hierbij maken we onderscheid voor leden van de kerk en niet-leden. (Leden zijn personen die een vast bedrag per maand of per jaar betalen aan contributie (advies: minimaal € 10,00 per maand) Mocht dit bedrag problemen opleveren dan is in overleg mogelijk hiervan af te wijken.

Dopen: dit gebeurt in de ere-dienst
Kosten leden Geen kosten
Kosten niet-leden € 100.00
   
Huwelijksinzegening:  
Kosten leden € 300.00 (incl. predikant)
Kosten Niet-leden € 200.00 (excl. predikant)
   
Rouw-afscheidsdienst:  
Kosten leden: € 300,00 (incl. predikant)
Kosten niet-leden:   € 200,00 (excl. predikant)
   
Huur kerk € 200,00 (incl. koster)
Huur "De Weerdhuis"  €  50,00 per dagdeel (excl. koffie)

N.B. Soms worden de kosten van een rouwdienst vergoed door de verzekering.
Informeer hiervoor bij uw uitvaartverzekering.

En......... uitzonderingen bevestigen de regel. In dit geval beslist het bestuur!

Banknummers N.H. Evangelisatiever. "Immanuël"
NL15 INGB 0001542438 en NL20 RABO 0368412970

Lid worden?
Een telefoontje naar de voorganger is voldoende.

U bent van harte welkom

www.veenkerkklazienaveennoord.nl