bureau

Als kinderen van Wilhelmina (Willy) de Weerd en kleinkinderen van Willem de Weerd vinden mijn beide zusters en ik dat, op de website van de Veenkerk, de overdracht van het bureau van Willem de Weerd aan De Nederlandse Hervormde Evangelisatievereniging Immanuel niet aan het fotoalbum mag ontbreken.

De geschiedenis van het bureau is je wellicht bekend, maar voor de volledigheid schets ik die hier kort.

Het bureau was indertijd een geschenk van de Evangelisatievereniging Immanuel aan De Weerd.
Tot aan zijn dood in 1946 heeft hij eraan gestudeerd, geschreven en zijn preken voorbereid.
Na z’n overlijden bleef het bureau in de familie: het is geërfd door onze ouders, Willy Prakken-de Weerd en Harry Prakken.
Schoonzoon Harry was kinderarts. Ook hij heeft het bureau tot aan zijn overlijden tijdens het spreekuur en voor z’n werk in gebruik gehad.
Aanvankelijk in Groningen, vanaf 1948 in de spreekkamer in Hengelo (O), en vanaf 1970 tot 2014 in Delden, eveneens in de spreekkamer.
Onze moeder Willy en haar jongere broer Jan de Weerd verrichtten aan het bureau tevens hun administratieve werkzaamheden voor de praktijkvoering.
Die bestonden voor Willy voornamelijk uit het typen van de medische dictaten van Harry Prakken aan collega’s; broer Jan verzorgde eens per maand de financiële administratie.
Als kinderen zijn wij dus een leven lang vertrouwd geweest met - en verknocht aan! – het bewuste bureau.

Na het overlijden van onze ouders vonden wij het als kleinkinderen een goed idee het bureau van Willem de Weerd weer terug te brengen naar de plaats waar het vandaan kwam.
Ons gevoel gaf ons in dat het daar thuishoorde.

Omdat we het erfstuk niet aan een persoon, maar aan de Vereniging wilden schenken zijn we in 2017 via predikant Evert Akkerman in contact gekomen met Wicher Heuving.
Op 6 november 2017 hebben wij het bureau gedrieën, met hulp van Elsbeth’s echtgenoot, vervoerd naar de Veenkerk en voor de Vereniging overgedragen aan Wicher.

De foto van Willy de Weerd, in Hengelo aan het werk (in dit geval met het schrijven van Sinterklaasgedichten) aan haar vader’s bureau, stammen uit 1958. Nu al weer 63 jaar geleden!

We hopen jullie een plezier te doen met deze informatie en met de foto’s.

Met vriendelijke groet van de kleinkinderen,

 

Jan Prakken

Marian Bisanz-Prakken

Elsbeth Room-Prakken