Beamer

Bij zangdiensten, bijzondere diensten en in de
eredienst worden de liederen door middel van een beamer
geprojecteerd op een scherm.

Er zijn 8 vrijwilligers die bij toerbeurt de beamer bedienen.

Coördinator : Mia de Bruin
arie-mia@hetnet.nl