Orde van dienst

Orde van dienst. 
Zondag 17 november 2019
Aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. H. Dekker
Organist: Gea Fictorie

Orde van dienst: Heilig Avondmaal

Voorzang: ELB 285: 1, 4
Welkom en mededelingen
Intochtslied: ELB 290: 1, 3, 4
Stil gebed, votum, groet en Klein Gloria
Zingen: Gez. 443: 1
Gebed
Schriftlezing: Matteüs 7: 1-12
Zingen: Ps. 100
Verkondiging
Zingen: NLB 340 B  staande
Het ontsluiten en gereedmaken van de tafel (onder orgelspel)
- Gebed
- Formulier
- Tafelgebed
- Nodiging
- Uitdeling
- Na 1e tafel lezen: Matteüs 6: 19, 20
- Zingen: Gez. 344: 1 (Mel. gez. 169)
- Na 2e tafel lezen: Matteüs 6: 33, 34
- Zingen: Gez. 344: 5 (Mel. gez. 169)
- Dankgebed uit het formulier
Collecte
Slotzang: Ps. 136: 12, 13
Zegen en gezongen Amen.

 width=250