Orde van dienst

Zondag 3 juli 2022 (HA)
Veenkerk Klazienaveen-Noord
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. H. Dekker

Organist:      Hr. W. Voorn

Orde van dienst 
Orgelspel
Het luiden van de klok
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: ELB 308: 1, 2
Stil gebed, votum, groet en Klein Gloria
Gebed
Zingen: ELB 308: 3, 4
Schriftlezing: Handelingen 9: 32-43
Zingen: Ps. 65: 1,2
Verkondiging
Zingen: Gez. 427: 1, 5
Gebed
Avondmaalsformulier
Zingen: ELB 289 (staande)
Tafelgebed
Nodiging
Uitdeling
Schriftlezing: Hebreeën 10: 19, 20
Zingen: Gez. 460: 1
Dankgebed uit het avondmaalsformulier
Collecte
Slotzang: Ps. 136: 12, 13
Zegen en gezongen Amen
Orgelspel