Orde van dienst

Zondag 14 juli 2019 
Veenkerk Klazienaveen-Noord
Aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. H. Dekker
Organist: Wessel Voorn

Orde van dienst 14 juli 2019: Viering Heilig Avondmaal

Voorzang: Gez. 169: 1, 5
Welkom en mededelingen
Intochtslied: ELB 290
Stil gebed, votum, groet en Klein Gloria
Gebed
Schriftlezing: Johannes 10: 22-30
Zingen: Lied 23 C (NLB)
Verkondiging
Zingen: Gez. 259: 1, 5 (uit de N.H. bundel 1938)
Het gereed maken van de Avondmaalstafel
Gebed
Formulier
Gezongen Geloofsbelijdenis (Lied 340 B NLB)
Tafelgebed
Nodiging
Uitdeling
Na 1e tafel lezen: Ps. 23: 1-3
Zingen: Gez. 14: 1, 2
Na 2e tafel lezen: Ps. 23: 4 en 5
Zingen: Gez. 14: 5
Dankgebed uit het formulier
Collecten
Slotzang: Ps. 79: 5
Zegen en gezongen Amen uit Lied 340 B (NLB)

 

width=250