Orde van dienst

Zondag 16 februari 2020
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. H. Dekker
Organist: Ruben Beuker

Orde van dienst 16 februari 2020: 
Voorzang: Gez. 457: 1, 4
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Gez. 279: 1 en 5
Stil gebed, votum, groet en Klein Gloria
Zingen: Joh. de Heer 15
Leefregel
Zingen: Gez. 168: 1, 3
Gebed
Schriftlezing O.T. Psalm 13
Zingen: Gez. 294: 1, 2, 4, 5
Schriftlezing N.T. Matteüs 13: 24-30 en 36-43
Zingen: Gez. 281
Verkondiging
Zingen: Gez. 223: 1, 7
Toespraak door de voorzitter van het bestuur tot onze scheidende koster
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotzang: Ps. 75: 1, 2, 7
Zegen en gezongen Amen.

 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail

width=250