Orde van dienst

Orde van dienst zondag 16 juni 2024
Voorganger: Mevr. M. de Bruin
Organist: Hr. K. Baas

Orde van dienst: 16 juni 2024, Uit eigen kracht
Het luiden van de klok
Lied vóór de dienst: Ev. Liedbundel 374, vers 1, 2 en 3, O Heer mijn God
Welkom en mededelingen
Zingen: Waar je woont op deze wereld, vers 1, 2 en 3, (mel. ELB 299)
Stilte, Bemoediging en Groet en zingen: Klein Gloria (ELB 254)
Zingen: Ev. Liedbundel nr. 37, vers 1 en 4, Prijs de Heer met blijde galmen
Gebed
Zingen: Gezang 252, vers 1, 2 en 4, Wat zijn de goede vruchten
Gebed voor opening van het Woord
Eerste schriftlezing: Ezechiël 17:22-24
Zingen: Gez. 325, vers 1, 2, 3 en 6, Niet als een storm, als een vloed
Tweede schriftlezing: Marcus 4:26-34
Zingen: ELB. 469, vers 1, 2 en 3, Wil je wel geloven dat het groeien gaat
Overdenking: Uit eigen kracht
Zingen: Ik zie in zoveel dingen, vers 1 en 2, (mel.  Gez. 143, NH '38)
Dienst der gebeden
Collecte
Zingen: Ev. Liedbundel nr. 396, vers 1, 2 en 3, Grijp toch de kansen
Zegen en zingen: NLB 425, Vervuld van uw zegen....