Orde van dienst

Zondag 26 september 2021
Veenkerk Klazienaveen-Noord
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Mervr. M. de Bruin

Organist:      Dhr. H. Roffel

Orde van dienst: Samen doen wat goed is.
Het luiden van de klok
Welkom en  mededelingen
Zingen: Vrede voor jou, hierheen gekomen, vers 1 en 2  (Mel. Gez. 415)
Stilte, Bemoediging en Groet en zingen: Klein Gloria (ELB 254)
Zingen: Geef ons vrede, vers 1 t/m 5  (Mel. Gez. 351)
Gebed
Zingen: Gez. 285, vers 1 en 2, Geef vrede, Heer, geef vrede
1e Schriftlezing: Numeri 11: 25 t/m 29
Zingen: Gez. 109, vers 1 en 2, Hoor een heilig koor van stemmen
2e Schriftlezing: Marcus 9: 38 t/m 48
Zingen: ELB 186b, vers 1 en 3, Wees mijn lèidsman, trouwe Here
Overdenking: Samen doen wat goed is
Zingen: Glory, glory Hallelujah, vers 1 t/m 3
Danken en bidden
Collecte
Zingen: Ev. Liedbundel 270, vers 1 en 2, Ga nu heen in vrede
Zegen en zingen:  Gez. 456, vers 3, Amen-amen-amen  

width=250