Orde van dienst

Orde van dienst 3 december 2023
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. R. Labruyère
Organist: Hr. W. Voorn

Orde van dienst
Het luiden van de klok
Lied voor de dienst: ELB 125 vers 1, 2 en 3 – Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
Welkom en  mededelingen
Zingen: Psalm 119 vers 1 en 10  – Welzalig wie de rechte wegen gaan 
Moment van stilte, bemoediging en groet (Geen Klein Gloria!)
Aansteken eerste adventskaars
Gebed van verootmoediging
Leefregel: Rom. 6:12-14, NBV `21 
Zingen: ELB 302 vers 1. 2, 3, 4 – Heer, ik kom tot U
Gebed bij de opening van de Schrift
1e Schriftlezing OT: Gen.17:15-19, NBV `21
2e Schriftlezing OT: Gen. 18:9-15 NBV `21
Zingen: NLB 442, vers 1 en 2 - Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
Schriftlezing NT: Lukas 1:26-38 NBV `21
Zingen: ELB 313 vers 1, 2 en 3 Heer, ik geef me aan U volkomen
Verkondiging: Vertrouwen op het onmogelijke.
Zingen: Gezang 125 vers 1, 2, 3, 4 – O kom, o kom, Immanuël
Danken en bidden
Collecte
Zingen: ELB 140 vers 1, 2, en 3 – Kroon Hem met gouden kroon
Heenzending en zegenbede
Zingen: NLB 425 - Vervuld van Uw zegen.