Orde van dienst

Zondag 20 juni 2021
Veenkerk Klazienaveen-Noord
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Mevr. M. de Bruin-Roffel
Organist:      Hr. K.Baas

Orde van dienst: 
Orgelspel
Het luiden van de klok
Welkom en mededelingen
Organist speelt: Ps. 27, vers 1 en 2,
Stilte, Bemoediging en Groet
Organist speelt: Gez. 444, vers 1, 2 en 3
Gebed
Kijken en luisteren naar: Gez. 467, vers 1, 2 en 4, (video)
Eerste schriftlezing: Jona 1, vers 1 t/m 17
Organist speelt: Joh. de Heer 180, vers 1,
Tweede schriftlezing: Marcus 4: de verzen 35-41
Organist speelt: ELB nr. 187, vers 1 en 2,
Overdenking: Schipper naast God
Kijken en luisteren naar ELB 448, vers 1, 2 en 3, (video)
Danken en bidden
Zingen: Joh. de Heer nr. 7, vers 1 en 2,
Zegenbede  

width=250