Orde van dienst

Zondag 22 sept. 2019 
Veenkerk Klazienaveen-Noord
Aanvang 10.00 uur
Voorganger: Mv. Mia de Bruin
Organist: Wessel Voorn

Orde van dienst 22 sept 2019: 

Lied vóór de dienst: ELB 409, vers 1, 2 en 3, Ik zie een poort wijd open staan
Welkom en  Afkondigingen
Zingen: O God, nu wij hier samenkomen,vers 1 t/m 4 (mel. Gez. 393)
Stilte, Bemoediging en Groet en zingen: ELB 254: Klein Gloria
Zingen: Gez. 430, vers 1, 4 en 5, Ik heb U lief, o mijn beminde.
Gebed
Zingen: ELB 374, vers 1 en 2, O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring
Gebed voor opening van het Woord:
Eerste schriftlezing: Handelingen 2: 14a en 36 - 41
Zingen: In vuur en vlam zet ons de Geest, vers 1 t/m 4 (mel. Gez. 281)
Tweede schriftlezing: 1 Petrus 2: 20b - 25
Zingen: : Gez. 182, vers 1 en 6, Jezus leven van ons leven..
Derde schriftlezing: Johannes 10: 1 - 10
Zingen: ELB 452, vers 1 en 2, Jezus is de goede Herder
Overdenking: Ik ben de deur
Orgelspel
Zingen: ELB 212, vers  1 en 2, Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan.
Dienst der gebeden
Collecte
Zingen: ELB 218, vers 1, 2 en 3, Samen in de Naam van Jezus, heffen wij een loflied aan.
Zegen: zingen: Gez. 456, vers 3, Amen, amen, amen

 width=250

Zondag 22 sept. 2019 
Klazienaveen-Noord-Zingt avond
Aanvang 19.00 uur
Leiding: Hr. Frits Koops
Organist: Anne Unij
M.m.v. CFO Prins Hendrik uit Emmer-Compascuum o.l.v. Mark Harms
Organisatie: Zangdienstcommissie

CFO Prins Hendrik speelt
Welkom
Zingen: ELB 81 1, 3, 4 en 6
Gebed
Zingen: Gez. 415, 1 en 2
Gedicht: De Musicus van ons leven
Zingen: Gez. 434, 1 en 4
Zingen: ELB 336, 1 en 3
Bijbellezing: Psalm 150
Zingen: Ps. 150, 1 en 2
Korte overdenking: "Looft Hem met de trommel en de fluit!"
Zingen: NLB 150a, 1, 2. 3 en 4
Gedicht: Gez. 300. 1 en 5
Dankwoord en Gebed
Zingen: Gez. 21, 1 en 7
Mededelingen
Collecte (CFO Prins Hendrik speelt)
Zingen: ELB 168, 1, 2, 3 en 7
Zegenbede
CFO Prins Hendrik speelt