Orde van dienst

Orde van dienst zondag 28 juli 2024
Voorganger: Mevr. M. de Bruin
Organist: Hr. H. Roffel

Orde van dienst: Wilt u ook afhaken?
Het luiden van de klok
Zingen voor de dienst: Gez. 47, vers 1 en 3, Jezus die langs het water liep....
Welkom en  mededelingen
Zingen: O God, nu wij hier samenkomen, vers 1 t/m 4 (Mel. Gez. 393)
Stil gebed, bemoediging en groet (Zingen: ELB 254, Klein Gloria!!)
Zingen: Gez. 460, vers 1 en 2, Looft de Koning, heel mijn wezen
Gebed
Zingen: Gez. 449, vers 1, 3 en 5, God enkel licht
Gebed voor de opening van het Woord
1e Schriftlezing: Jozua 24: 1-2a.14-17.18b
Zingen: Joh. de Heer nr. 575, vers 1, 5 en 6, Ik heb een Heiland die leeft om te bidden
2e Schriftlezing: Johannes 6:60-69
Zingen: Ev. Liedbundel 72, vers 1 en 5, Meester, tot wie zouden wij gaan?
Overdenking: Wilt u ook afhaken?
Zingen: Er is een God die hoort, vers 1 en 3
Danken en bidden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
Collecte
Slotlied: NLB 416, vers 1 t/m 4, Ga met God en Hij zal met je zijn!
Zegen en zingen: NLB 425, Vervuld van uw zegen.