Orde van dienst

Zondag 30 januari 2022
Veenkerk Klazienaveen-Noord
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Mevr. M. de Bruin

Organist:      Dhr. W. Voorn

Orde van dienst:  Waar komt Hij vandaan?

Orgelspel
Het luiden van de klok
Welkom en  mededelingen
Zingen: O God, nu wij hier samenkomen, vers 1 t/m 4 
Stilte, Bemoediging en Groet en zingen: Klein Gloria 
Zingen: Gez. 281, vers 1 t/m 4, Jezus zal heersen waar de zon
Gebed
Zingen: Ev. Liedbundel nr. 181, vers 1 en 5, De Heer is mijn licht
1e Schriftlezing: Jeremia 1:  vers 4-5 èn vers 17-19
Zingen: Gez. 1, vers 1, 2 en 3, God heeft het eerste woord
2e Schriftlezing: Lucas 4: vers 21 t/m 30
Zingen: Jezus, geroepen om te leven, vers 1 t/m 5
Overdenking: Waar komt Hij vandaan?
Zingen: Joh. de Heer 52, vers 1 en 2, Ik wens te zijn als Jezus
Danken en bidden
Collecte
Zingen: NLB 416, vers 1 t/m 4,  Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen en zingen:  Gez. 456, vers 3, Amen-amen-amen