Orde van dienst

Zondag 20 oktober 2019 
Veenkerk Klazienaveen-Noord
Aanvang 10.00 uur
Voorganger: Mevr. Mia de Bruin
Organist: Hr. B. Volkers

Orde van dienst 20 oktober 2019:  De kracht van het gebed 

Lied vóór de dienst: Gezang 323, vers 1, 7 en 8, God is tegenwoordig, .
Welkom en  Afkondigingen
Zingen: NLB 283, vers 1 t/m 5, In de veelheid van geluiden
Stilte, Bemoediging en Groet en zingen: ELB 254: Klein Gloria
Zingen: ELB 377, vers 1 en 3, U bid ik aan, o macht der liefde
Gebed
Zingen: Gez. 477, vers 1 en 2, Geest van hierboven, .
Gebed voor opening van het Woord
Eerste schriftlezing: Exodus 17: de verzen  8-13
Zingen: ELB 188, vers 1, 3 en 4, ’k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Tweede schriftlezing: Lucas 18: 1 t/m 8
Zingen: Gez. 50, vers 1 en 9, O, grote God, o goede Heer,
Overdenking: De kracht van het gebed
Orgelspel
Zingen: Er is een God die hoort, vers 1 en 3 (Mel. Glorieklokken 479)
Dienst der gebeden
Collecte
Zingen: Gez. 479, vers 1 en 4, Aan U behoort, o Heer der heren, .
Zegenbede en zingen:  Gez. 456, vers 3, Amen, amen, amen

 width=250