Orde van dienst

Zondag 26 januari 2020
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. H. Dekker
Organist: Karin Roffel

Orde van dienst 26 januari 2020: 

Voorzang: ELB 211: 1, 2, 4
Welkom en mededelingen
Intochtslied: ELB 37: 1, 4
Stil gebed, votum, groet en Klein Gloria
Zingen: ELB 37: 8
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Zingen: Gez. 465: 4, 5
Gebed
1e Schriftlezing: Matteüs 4: 13-25
Zingen: Gez. 47
2e Schriftlezing: Johannes 1: 14-27
Zingen: Joh. de Heer 258
Verkondiging
Zingen: Ps. 139: 1, 2, 14
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotzang: Gez. 323: 1, 3, 8
Zegen en gezongen Amen (Laatste 3 x amen van Geloofsbelijdenis NLB 340b)

 width=250