Vrienden van de Veenkerk

Door het bestuur, en de toenmalige voorganger Dhr. Rosenbaum, is in
1990 "De Vrienden van de Veenkerk" ontstaan. Voor deze vriendenkring
wordt jaarlijks een kerkdienst gehouden in de Veenkerk.
Na de dienst wordt er gezellig koffie gedronken en volgt er een financieel
verslag.

Ook u kunt vriend worden van de Veenkerk. In de hal van de kerk zijn
formuliertjes beschikbaar.
De financiële bijdragen van de Vrienden van de Veenkerk, worden vaak
gebruikt voor die projecten, die voor onze kleine gemeente moeilijk te
bekostigen zijn. Zo zijn er in het verleden nieuwe kachels gekomen, en
is er nieuwe vloerbedekking gelegd, door de bijdrage van de Vrienden.

Voor donaties : Vrienden van de Veenkerk : Rekeningnr. NL15INGB0001542438
Evangelisatie Immanuel, t.a.v. :
Vrienden van de Veenkerk, Klazienaveen-Noord.

Kerk