Kerkbestuur

"De Nederlandse Hervormde Evangelisatievereniging Immanuel" zoals de volledige naam luidt, is dus een vereniging. Daarom heeft de gemeente van de Veenkerk geen kerkenraad, maar een bestuur.
Er zijn geen ambtsdragers zoals ouderlingen en diakenen, maar bestuursleden. Ze worden voor een periode van 4 jaar gekozen door en uit gemeenteleden.
Het bestuur vergadert doorgaans éénmaal per maand, in de consistorie van de Veenkerk. De predikant is formeel geen lid van het bestuur, maar daar altijd wel bij aanwezig.

Het bestuur vanaf 24 februari 2020:

Dhr. Fokko Poolman, voorzitter
Verl. Scholtenskanaal OZ 107
7881 -- Emmer-Compascuum
tel: 06-53303646
 
Mw.. Wieneke Klooster, penningmeester en preekvoorziener.
Oosterdiep WZ 190
7881 GV  Emmer-Compascuum
Tel. : 06 12546368
 
Mw. Ali Bijl-Wachtmeester, notuliste.
Verlengde Oosterdiep OZ 54
7884 TE Bargercompascuum
Tel. : 0591 - 349295
 
Secretaris/scriba : Mw. Mia de Bruin-Roffel
Holtlaan 119
7824 SE Emmen
Tel.: 0591-317911
E-mail: arie-mia@hetnet.nl
 
Bankrekeningen Veenkerk:
t.n.v. Evangelisatievereniging Immanuel Klazienaveen-Noord :
Rabobank - NL20RABO 0368412970
ING - NL15INGB0001542438